Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050

Phường 10 Tân Bình

Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 10 chung tay đẩy lùi Covid-19

Nhằm chung tay cùng với cộng đồng phòng chống và đẩy lùi dịch covid-19, ngày 22/8/2020, Hội Liên hiệp Phụ…

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 10 họp xét duyệt chính trị nghĩa vụ cấp khu phố

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-HĐ.NVQS ngày 10/8/2020 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường về công tác tuyển…

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Quốc khánh (02/9)

Căn cứ Thông báo số 138/TB-VP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart