Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050

Cải cách hành chính

>
Cải cách hành chính
Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính trên địa bàn Phường 10 năm 2023

Ngày 17/02/2023, UBND Phường 10 triển khai Quyết định số 18/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Công tác…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart