Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước

XEM, TẢI THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: CK.BO SUNG DU TOAN 11343 CK.THUC HIEN QUY 32022 CK.DU TOAN BO…

Công khai dự toán bổ sung năm 2022

Công khai dự toán bổ sung năm 2022, xem tại đây: CK DU TOAN BO SUNG 1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart