Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội thi trực tuyến Tìm hiểu việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với tuyên truyền các quy định về chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024
>
>
Hội thi trực tuyến Tìm hiểu việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với tuyên truyền các quy định về chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024

Hội thi trực tuyến Tìm hiểu việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với tuyên truyền các quy định về chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Tân Bình ngày càng đạt hiệu quả, đi vào thực chất và gắn với tuyên truyền các quy định về chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình và Ủy ban nhân dân Phường 10 xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến Tìm hiểu việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với tuyên truyền các quy định về chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024.

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

 1. Đối tượng dự thi:

– Đối tượng tham gia dự thi là Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận.

 1. Nội dung:

* Tài liệu tham khảo:

 1. Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
 2. Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
 3. Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
 4. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
 5. Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.
 6. Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
 7. Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
 8. Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
 9. Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 – 2025.

*Hình thức dự thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến: gồm 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ. Mỗi tuần 1 bộ (20 câu hỏi) khác nhau.

4. Cách thức tham gia hội thi (02 cách):

– Cách 1: Đăng nhập Website để tham gia Hội thi: https://forms.gle/HxxTaMv1VZMyMSAU6

– Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QR dưới đây:

 1. 5. Tiêu chí đánh giá xếp giải:

– Tiêu chí 1: Thí sinh có đáp án câu hỏi chính thức đúng nhiều nhất.

– Tiêu chí 2: Thí sinh có đáp án câu hỏi phụ đúng.

– Tiêu chí 3: Thí sinh có thời gian tham gia sớm nhất

 1. 6. Cơ cấu giải thưởng:

– 01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

– 02 giải nhì: Mỗi giải 900.000 đồng.

– 03 giải ba: Mỗi giải 700.000 đồng.

– 05 giải khuyến khích: Mỗi giải 400.000 đồng.

– 01 giải đơn vị có nhiều thí sinh dự thi nhất: 500.000 đồng.

Lưu ý: Các thí sinh tham gia dự thi phải ghi rõ họ và tên, năm sinh, phường, khu phố, địa chỉ để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên hệ, thông tin kết quả nếu đạt giải.

 1. 7. Thời gian tổ chức:

– Thời gian bắt đầu thi: Bắt đầu từ lúc 08g00 ngày 01/4/2024, kết thúc vào lúc 08g00 ngày 29/4/2024.

– Thời gian công bố kết quả hội thi: Ngày 03/5/2025.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart