Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) – “Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.
>
>
>
50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) – “Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) – “Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart