Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 10 họp xét duyệt chính trị nghĩa vụ cấp khu phố
>
>
>
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 10 họp xét duyệt chính trị nghĩa vụ cấp khu phố

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 10 họp xét duyệt chính trị nghĩa vụ cấp khu phố

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-HĐ.NVQS ngày 10/8/2020 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Kế hoạch số 119/KH-HĐ.NVQS ngày 10/8/2020 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường về công tác xét duyệt chính trị nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 26/8/2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã họp tổ chức xét duyệt chính trị nghĩa vụ quân sự tại 7 khu phố với tổng số 1476 thanh niên được xét duyệt, Công tác xét duyệt đảm bảo hiệu quả, chính xác nhằm đảm bảo sự công bằng cho công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đối công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart