Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Đại Hội Đảng
>
>
>
Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức “Diễn đàn hội viên” năm 2020 với chủ đề “đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức “Diễn đàn hội viên” năm 2020 với chủ đề “đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ hội, hội viên phụ nữ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội, hội viên phụ nữ, đảng viên nữ để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các chi hội phụ nữ của 7 khu phố thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10 đã tổ chức “Diễn đàn hội viên” năm 2020 với chủ đề “Đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cũng như đóng góp các nội dung về việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội phụ nữ tại chi, tổ hội.

Ngày 30/6/2020: Chi hội phụ nữ Khu phố 1, 2 tại Văn phòng Ban điều hành Khu phố 2.

Ngày 01/7/2020: Chi hội phụ nữ Khu phố 3, 4, 5 tại Ủy ban nhân dân Phường 10, quận Tân Bình.

Ngày 02/7/2020: Chi hội phụ nữ Khu phố 6,7 tại Văn phòng Ban điều hành Khu phố 7, Phường 10, quận Tân Bình.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart