Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị trực tuyến học tập chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 : “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
>
>
>
Hội nghị trực tuyến học tập chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 : “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị trực tuyến học tập chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 : “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 05/3/2020, Ban Chấp hành Đoàn Phường 10 tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 :”Tăng cường khối đại đoàn kết toàn tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn Phường.

Thông qua hội nghị học tập giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội năm 2021; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart