Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp – Thông báo phân bổ trẻ vào lớp Một, Mầm non Năm học 2024-2025 trên địa bàn Phường 10
>
>
>
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp – Thông báo phân bổ trẻ vào lớp Một, Mầm non Năm học 2024-2025 trên địa bàn Phường 10

Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp – Thông báo phân bổ trẻ vào lớp Một, Mầm non Năm học 2024-2025 trên địa bàn Phường 10

Vui lòng bấm vào đường link dưới đây để theo dõi:

1) Thông báo về việc phân bổ trẻ vào lớp Một và Mầm non

2) Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp Năm học 2024 – 2025

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart