Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp – Thông báo về việc phân bổ trẻ vào lớp Một và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Năm học 2024 – 2025 trên địa bàn Phường 10
>
>
>
Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp – Thông báo về việc phân bổ trẻ vào lớp Một và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Năm học 2024 – 2025 trên địa bàn Phường 10

Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp – Thông báo về việc phân bổ trẻ vào lớp Một và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Năm học 2024 – 2025 trên địa bàn Phường 10

Xin theo dõi tại đường link dưới đây:

1) Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025

2) Thông báo về việc phân bổ trẻ vào lớp Một và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2024 – 2025 trên địa bàn Phường 10

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart