Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Phường 10 – Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình lập lại trật tự lòng, lề đường theo tinh thần Kết luận số 04-KL/QU ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình
>
>
>
Phường 10 – Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình lập lại trật tự lòng, lề đường theo tinh thần Kết luận số 04-KL/QU ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình

Phường 10 – Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình lập lại trật tự lòng, lề đường theo tinh thần Kết luận số 04-KL/QU ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình lập lại trật tự lòng, lề đường theo tinh thần Kết luận số 04-KL/QU ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình; tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Đức Nghĩa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Bùi Thị Thùy Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lại Văn Tịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội phường, Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường và cấp ủy các chi bộ, Ban điều hành 7 khu phố cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị được nghe đại diện Khối Địa chính – xây dựng, Tổ Trật tự đô thị của phường báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 23 và công tác lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn trong thời gian qua; tại hội nghị đã ghi nhận 6 ý kiến phát biểu.

Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND phường đã tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 190-NQ/ĐU ngày 04/9/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. UBND phường xây dựng Kế hoạch thực hiện số 143/KH-UBND ngày 12/9/2019 và Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 07/02/2020 về điều hành, tổ chức thực hiện công tác Khối Địa chính – Đô thị và dự án năm 2020. Nhìn chung, qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23, nhận thức của các cấp ủy chi bộ, Ban điều hành các khu phố, cơ quan, đơn vị được nâng lên; từ khi thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU cho đến nay, trên địa bàn phường không có trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng (sai phép, không phép).

Về công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, trong 6 tháng đầu năm 2020, phường đã tăng cường vận động tuyên truyền bằng việc treo băngronl tại 7 khu phố, tuyên truyền qua Bản tin phường, kết hợp tuyên truyền trật tự lòng, lề đường với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phổ biến pháp luật về thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, tăng cường tuần tra chốt chặn, xử lý tại các tuyến đường trọng điểm như Ni Sư Huỳnh Liên, Bùi Thế Mỹ, Đặng Minh Trứ, khu vực xung quanh Chung cư Bàu Cát 2; kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 102.500.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường biểu dương quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua của Khối Địa chính đã làm tốt nhiệm vụ là không để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng, kết quả đạt được như trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để Nhân dân nói không với xây dựng không phép, sai phép; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn quận, Đội Thanh tra địa bàn nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, không để phát sinh công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.

Đánh giá công tác lập lại trật tự lòng, lề đường trong thời gian qua có sự chuyển biến, nhưng vẫn còn hạn chế về một số mặt, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Thường trực Ủy ban nhân dân phường cần có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart