Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
THÔNG BÁO THÔNG TIN NHÂN SỰ CỦA 17 KHU PHỐ MỚI THUỘC PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH
>
>
>
THÔNG BÁO THÔNG TIN NHÂN SỰ CỦA 17 KHU PHỐ MỚI THUỘC PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH

THÔNG BÁO THÔNG TIN NHÂN SỰ CỦA 17 KHU PHỐ MỚI THUỘC PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH

Ủy ban nhân dân phường 10 đã công bố Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND TPHCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp Phường 10 có 17 khu phố mới và 90 nhân sự hoạt động không chuyên trách. Nay Ủy ban nhân dân Phường 10 thông báo thông tin nhân sự của 17 khu phố thuộc Phường 10 cụ thể như sau:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart