Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thông báo về việc lập danh sách trẻ sinh năm 2018 vào học lớp Một và trẻ sinh năm 2019 vào học Mầm non, Năm học 2024 – 2025
>
>
>
Thông báo về việc lập danh sách trẻ sinh năm 2018 vào học lớp Một và trẻ sinh năm 2019 vào học Mầm non, Năm học 2024 – 2025

Thông báo về việc lập danh sách trẻ sinh năm 2018 vào học lớp Một và trẻ sinh năm 2019 vào học Mầm non, Năm học 2024 – 2025

Nhằm phục vụ tốt công tác phổ cập giáo dục và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2024-2025, Ủy ban nhân dân Phường 10 thông báo đến Ban Điều hành 07 Khu phố và 147 Tổ dân phố và Nhân dân về việc rà soát, lập danh sách số lượng trẻ sinh năm 2018 vào lớp Một và sinh năm 2019 vào lớp Mầm non đối với tất cả các trẻ hiện cư trú trên địa bàn Phường 10, cụ thể như sau:

1. Đối với gia đình có trẻ chuẩn bị vào lớp Một năm học 2024-2025 (Trẻ sinh năm 2018):

– Phụ huynh liên hệ Ban Điều hành tổ dân phố để đăng ký danh sách vào lớp 1 theo mẫu M01 (đính kèm) và nộp hồ sơ cho trẻ. Thành phần hồ sơ gồm:

+ Giấy khai sinh của trẻ (sao y bản chính hoặc trích lục bản sao).

+ Thông báo Số định danh cá nhân của trẻ theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 (nếu giấy khai sinh trẻ không có mã định danh).

2. Đối với gia đình có trẻ chuẩn bị vào mầm non (Trẻ sinh năm 2019 chưa theo học tại trường Mầm non):

– Phụ huynh liên hệ Ban Điều hành tổ dân phố để đăng ký thông tin vào mầm non và cung cấp thông tin của trẻ theo mẫu M02 (đính kèm) gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, họ tên cha hoặc mẹ, địa chỉ, khu phố, tổ dân phố, mã số định danh, số điện thoại liên hệ … (kèm theo bản sao giấy khai sinh).

3. Đối với Ban Điều hành 7 khu phố và 147 tổ dân phố:

– Ban Điều hành 147 tổ dân phố: căn cứ tình hình thực tế cư trú của người dân trên địa bàn Phường 10 rà soát, lập danh sách nhận hồ sơ tất cả trẻ 6 tuổi theo mẫu đính kèm (trẻ sinh năm 2018 vào lớp Một) nộp về Ủy ban nhân dân phường. Sau khi rà soát, nếu tổ dân phố không có trẻ vào lớp Một thì vẫn ghi vào danh sách là “Không có” ký tên, ghi rõ họ tên và ghi số điện thoại để nộp về Chuyên trách Phổ cập Giáo dục phường.

Lưu ý:

Ủy ban nhân dân Phường 10 sẽ không giải quyết đối với những trường hợp hồ sơ nộp không đầy đủ theo yêu cầu cũng như đăng ký chậm sau thời gian quy định. (Vì việc phân bổ trẻ vào các trường phụ thuộc vào chỉ tiêu của phòng Giáo dục và Đào tạo quận).

– Đối với những trường hợp có thường trú tại Phường 10 nhưng thực tế không còn cư trú tại địa phương và có nguyện vọng theo học tại địa phương thì Tổ dân phố vẫn lập danh sách, ghi chú trường hợp này không còn tại địa phương để Ủy ban nhân dân phường xác minh, xin ý kiến Ban chỉ đạo Tuyển sinh quận.

– Trường hợp các trẻ bị bệnh, khuyết tật… không thể đi học được thì ghi rõ vào cột ghi chú.

– Đối với trẻ sinh năm 2016, 2017 mà chưa học lớp 1 thì cũng thực hiện như trẻ 6 tuổi. Đồng thời ghi rõ lý do học trễ vào phần ghi chú của danh sách.

– Ban Điều hành 07 khu phố: Đôn đốc, nhắc nhở Ban điều hành Tổ dân phố rà soát, lập danh sách, tổng hợp danh sách và hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân phường đúng theo thời gian quy định.

4. Tiến độ thực hiện:

– Ban Điều hành Tổ dân phố điều tra khảo sát, lập danh sách (theo mẫu M01 và M02) và gửi kèm hồ sơ (Giấy khai sinh của trẻ và Thông báo số định danh cá nhân nếu giấy khai sinh trẻ không có mã định danh) nộp về Ủy ban nhân dân Phường 10 để tổng hợp trước ngày 29/3/2024.

5. Thời gian nhận hồ sơ:

– Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 29/3/2024(Thời gian rà soát lập danh sách tuyển sinh).

Sau ngày 29/3/2024, nếu có phụ huynh đăng ký bổ sung danh sách thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường ( có xác nhận của Tổ dân phố theo mẫu M03 đính kèm ). Các trường hợp phát sinh sau ngày 29/3/2024 Ủy ban nhân dân phường sẽ hướng dẫn phụ huynh quy trình, thủ tục tuyển sinh theo Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, tiếp tục thực hiện tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu Quận phân bổ tại phường, đảm bảo 100% trẻ được đi học.

Nếu phụ huynh đã nộp hồ sơ của trẻ cho Tổ dân phố và có nguyện vọng học ở địa phương khác thì vui lòng báo ngay cho Tổ dân phố, Ban điều hành Khu phố để báo về cho Chuyên trách Phổ cập Giáo dục phường hoặc báo trực tiếp cho Chuyên trách Phổ cập Giáo dục phường để kịp thời chỉnh sửa danh sách cho Ban chỉ đạo Tuyển sinh quận tránh trường hợp bị trùng thông tin của trẻ trên phần mềm hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ không nhập được ở địa phương khác và gây mất thời gian cho phụ huynh.

Trong quá trình thực hiện và nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân phường, nếu cần trao đổi thông tin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Tất Minh Anh – Chuyên trách Phổ cập Giáo dục phường (Số điện thoại: 0789.789.988) để được nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể.

Các biểu mẫu M01, M02, M03:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart