Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các khu vực quy hoạch không khả thi trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500
>
>
>
THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các khu vực quy hoạch không khả thi trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các khu vực quy hoạch không khả thi trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận tại Văn bản số 1235/UBND-ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc rà soát các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận Tân Bình;

Ủy ban nhân dân Phường 10 niêm yết Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (kèm Quyết định phê duyệt số 1643/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500, Phường 10, quận Tân Bình (kèm Quyết định phê duyệt số 565/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình).

Địa điểm niêm yết: tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 10.

Thời gian niêm yết: từ ngày 05 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 05 tháng 7 năm 2024.

Thành phần hồ sơ niêm yết gồm:

1/ Văn bản số 1235/UBND-ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc rà soát các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận Tân Bình

2/ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (kèm Quyết định phê duyệt số 1643/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ).

3/ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500, Phường 10, quận Tân Bình (kèm Quyết định phê duyệt số 565/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

4/ Bản đồ quy hoạch xem tại đây => Bản đồ quy hoạch 1-14

5/ Ủy ban nhân dân Phường 10 đề nghị:

Nhân dân trên địa bàn phường có ý kiến đối với các khu vực quy hoạch không khả thi trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500, Phường 10, quận Tân Bình.

Giao Ban Điều hành 17 Khu phố tổ chức họp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân gửi đến Ủy ban nhân dân Phường 10 (thông qua bộ phận Địa chính) trước ngày 05 tháng 7 năm 2024, để Ủy ban nhân dân Phường 10 tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (thông qua Phòng Quản lý đô thị).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart