Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Tuyên truyền Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
>
>
>
Tuyên truyền Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyên truyền Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 589/SKHCN-SHTT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Kinh tế quận Tân Bình thông tin đến các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart