Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN PHƯỜNG NĂM 2020
>
>
>
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN PHƯỜNG NĂM 2020

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN PHƯỜNG NĂM 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác đảng – công tác chính trị trong lực lượng dân quân phường, ngày 01/9/2020 Ban Chỉ huy Quân sự Phường 10 tổ chức khai giảng lớp giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân phường năm 2020 trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy, Đảng ủy Quân sự quận, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, mẫu mực, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp các lực lượng xử lý tốt các tình huống về Quốc phòng và An ninh, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phường.

Trong buổi khai giảng có sự tham dự của đồng chí Trần Đức Phương – Ủy viên thường vụ Quận ủy/Bí thư Đảng ủy phường/ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phát biểu quán triệt các nội dung trọng tâm trong việc đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng dân quân phường. góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart