Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Chương trình kết nối “Ngân hàng – Thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022”
>
>
>
Chương trình kết nối “Ngân hàng – Thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022”

Chương trình kết nối “Ngân hàng – Thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022”

CÙNG THAM GIA BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022
BÀI DỰ THI: Chương trình kết nối “Ngân hàng – Thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022”
Tác giả: Phòng Kinh tế quận Tân Bình
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Kinh tế quận Tân Bình đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Chính phủ và các chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố trong năm 2022, với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện có hiệu quả quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Phòng Kinh tế quận Tân Bình đã chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình kết nối “Ngân hàng – Thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022”; đây được xem là một trong những điểm mới nổi bật trong công tác kết nối giữa ngân hàng với các đối tượng kết nối, cụ thể ở đây là thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận.
Thông qua Chương trình đã thực hiện được 02 nội dung chính, vừa là giải pháp thiết thực nhất về hỗ trợ tín dụng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn cho các thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi đại dịch COVID-19, vừa là giải pháp để đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong đối tượng thương nhân tại các chợ trên địa bàn quận.
⭐ Cùng tham gia bình chọn cho bài dự thi Phòng Kinh tế quận Tân Bình:
👉👉👉 Bấm vào link để tham gia bình chọn bằng thao tác thích và chia sẻ (like, share): https://doimoisangtao.vn/…/ma-so-n2169-ket-noi-ngan…
⏰ Thời gian bình chọn: đến hết ngày 31/8/2022.
🔖🔖 Được biết, Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Đây là hoạt động góp phần tích cực làm nên một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, xây dựng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự phát triển của Thành phố. Giải thưởng được tổ chức bởi sự phối hợp của các Sở, ngành.
Năm 2022 là năm thứ năm Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart