Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
>
>
>
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

Thời gian tổ chức hội nghị: Ngày 23 tháng 12 năm 2022
Địa chỉ diễn ra hội nghị: Hội trường Prima A,
Khách sạn Majestic Số 01 Đồng Khởi, Quận 1
Giải đáp vướng mắc về
– Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân; Hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính; Kê khai, nộp
thuế theo Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.
Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước 16g00 ngày 20 tháng 12 năm 2022, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 14 tháng 12 năm 2022
MẪU ĐĂNG KÝ VUI LÒNG BẤM THEO LINK PHÍA DƯỚI

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ (google.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart