Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường
>
>
>
Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường

Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường

Thực hiện Kế hoạch số 241-KH/QU ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình về tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các giới Nhân dân trên địa bàn quận năm 2020, Kế hoạch số 131-KH/ĐU ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy phường về tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các giới Nhân dân trên địa bàn Phường 10 năm 2020, tối ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy Phường 10 tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo phường với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường về nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội Cựu chiến binh khu phố nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tham dự Hội nghị có Ban Thường vụ Đảng ủy phường, các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Thường trực Ủy ban nhân dân phường, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phường, cấp ủy 8 chi bộ khu phố, chi hội trưởng, chi hội phó 7 chi hội và 35 hội viên Cựu chiến binh cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường báo cáo đề dẫn về nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội Cựu chiến binh khu phố nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại địa phương”. Các báo cáo tham luận của các Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 4, Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 5, Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 7. Tại buổi tiếp xúc, đối thoại đã ghi nhận 05 lượt ý kiến xoay quanh các nội dung: Phong trào “03 chi” tại khu phố vẫn được duy trì, tuy nhiên hoạt động chưa đều tay; việc nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên chưa sâu sát, một số ít hội viên chưa tham gia sinh hoạt đều; cần quan tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ hội viên vay vốn làm ăn vươn lên thoát nghèo; cấp ủy chi bộ khu phố cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hội, tăng cường công tác định hướng về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng tránh các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả hoạt động của Cựu chiến binh phường trong thời gian qua, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các hội viên và đề nghị trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh phường cần tiếp tục quán triệt và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận Tổ quốc phường, các đoàn thể xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; thường xuyên tập hợp, phản ánh với cấp ủy, chính quyền ý kiến của hội viên, của Nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Người viết: Phạm Thanh Phương

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart