Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Giới thiệu các tác phẩm văn học – nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
>
>
>
Giới thiệu các tác phẩm văn học – nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Giới thiệu các tác phẩm văn học – nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Trang tin điện tử Phường 10 xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm văn học – nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và các giới Nhân dân; góp phần xây dựng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart