Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050

Tháng 5 nhớ Bác

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, lòng mỗi người con Việt Nam chúng ta lại bâng khuâng nhớ về Bác Hồ kính yêu. Bác đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước vì dân, Nguời mãi là lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta) đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mang trong mình khát vọng lớn lao, cháy bỏng, Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường cứu nước đúng đắn – con đường cách mạng vô sản. Sau nhiều năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Người đã kiên trì nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc thành lập một đảng cách mạng chân chính. Đi khắp bốn phương trời, dù đến đâu, ở đâu Người cũng để lại trong lòng bạn bè thế giới một biểu tượng đẹp về lòng yêu nước vô tận. Tất cả những gì Người đã làm từ những điều bé nhỏ đến những điều lớn lao đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước chân thành. Với tấm lòng ấy, với ý chí ấy, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin ánh sáng soi đường cứu dân, cứu nước và là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nuớc ta, vạch đuờng chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên.

Trở về quê hương sau bao năm xa cách, Bác Hồ đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng ghềnh khó khăn, vượt qua mọi thách thức cập bến bờ thành công. Bác là “ngọn hải đăng”, là người dẫn đường chỉ lối, là niềm tin là sức mạnh, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên những chiến công vang dội, những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” – những chiến thắng oanh liệt, chiến thắng của sự chính nghĩa của một dân tộc anh hùng quyết chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc. Công lao to lớn mà Người dành cho dân tộc Việt Nam nhu trời bể. Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vi đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 -19/5/2020) trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Năm 2020 cũng là năm thứ tư toàn Ðảng, toàn dân ta thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hon nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Đó thực sự là nội dung học tập vô cùng ý nghĩa, là kim chỉ nam vô cùng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên, là sự khẳng định trong công tác xây dựng Đảng ta vững mạnh không chỉ về chính trị, tu tưởng, tổ chức mà còn xây dựng Đảng về đạo đức mà ngay từ năm 1960 (trong bài nói chuyện 30 năm đời ta có Đảng) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, muôn triệu trái tim Việt Nam xin kính dâng lên Người bó hoa đẹp nhất cùng sự biết ơn, cảm phục với những công lao to lớn mà Người mang lại cho dân tộc. Người là ánh sáng, là niềm tin, là tương lai trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Dù thời gian có qua, Người vẫn luôn sống mãi cùng với non sông, đất nước, vẫn dõi theo sự phát triển của dân tộc. Với tất cả lòng thành kính dành tới Người, cùng sự quyết tâm, đoàn kết một lòng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nguyện đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước vững mạnh, quyết tâm kiên trì con đường Người đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế bền chặt, hợp tác cùng phát triển; nguyện suốt đời học tập làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong của Người, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ luôn rèn luyện và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng với sự tin yêu của Nhân dân.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart