Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thư bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02
>
>
>
>
Thư bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

Thư bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của nhân dân, ngành Y và người thầy thuốc. Bởi ngành Y nói chung, thầy thuốc nói riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và trị bệnh cứu người. Những tư tưởng, lời dạy của Bác về y đức của người thầy thuốc được thể hiện thông qua những bài nói, bài viết và thư gửi các hội nghị ngành y tế toàn quốc đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Bức thư Bác viết được đăng ở Báo nhân dân số ra ngày 27/02/1955, ngắn gọn chỉ có 368 từ, súc tích, dễ hiểu; Bức thư đã thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của ngành y tế, đó là: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà. Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ noi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh nhu anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cung nhu mình đau đớn. “Lương y phải nhu từ mẫu”.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác y tế, thời gian qua ngành Y tế nuớc ta đã lấy những lời dạy của Bác làm cốt lõi tư tưởng trong mọi hoạt động, đã nêu cao tinh thần yêu nước và tự lực cánh sinh, phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ngành Y tế nước ta đã trưởng thành trong lửa đạn và xây dựng thành công mô hình y tế nhân dân, một mô hình y tế tiên tiến cho một nước đang phát triển.

Buớc vào thời kỳ đổi mới đất nuớc hiện nay, Đảng và Nhà nước ta coi sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân là vô cùng quan trọng. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem con người là vốn quý nhất, phải bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh thế nào, Ngành Y tế phải phấn đấu nỗ lực hết sức mình, động viên cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020) hon lúc nào hết, việc rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của người thầy thuốc, người cán bộ Ngành Y tế phải được đua lên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để xứng đáng truyền thống tốt đẹp giữa người thầy thuốc và người bệnh theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart