Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2 nhiệm kỳ 2021 – 2024
>
>
>
Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2 nhiệm kỳ 2021 – 2024

Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2 nhiệm kỳ 2021 – 2024

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10, chiều ngày 26/3/2021, Ban công tác Mặt trận Khu phố 2 đã tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại trụ sở Văn phòng khu phố. Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thạnh – Ủy viên Thường trực MTTQ quận Tân Bình; ông Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ phường; đại diện cấp ủy, Ban điều hành Khu phố 2; đại diện Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố của phường và các thành viên Ban Công tác Khu phố 2.
Tại hội nghị, ông Phạm Thanh Phương – Phó Chủ tịch MTTQ phường tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đồng thời triển khai một số công tác trọng tâm trong năm 2021.
Ông Vũ Hữu Hà – Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 2 báo cáo tình hình nhân sự Ban công tác Mặt trận, thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban công tác Mặt trận và lấy ý kiến, biểu quyết về danh sách người được giới thiệu tham gia Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 09 thành viên, trong đó ông Vũ Hữu Hà – Chi ủy viên Chi bộ Khu phố 2 làm Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Xoài, cá nhân tiêu biểu làm Phó ban.
Ban công tác Mặt trận Khu phố 2 nhiệm kỳ 2021-2024 là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Ban công tác Mặt trận khu phố 2 nhiệm kỳ 2021 – 2024 ra mắt trước hội nghị

Người viết: Phạm Thanh Phương

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart