Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023
>
>
>
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công nhân viên phường trong việc đóng góp xây dựng hoạt động cơ quan trong sạch vững mạnh, phát huy có hiệu quả những điển hình xuất sắc trong công nhân viên chức lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, ngày 29/12/2022 Ủy ban nhân dân phường phối hợp Ban chấp hành Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; ông Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách thuộc UBND phường.

Hội nghị được nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan UBND phường năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo quyết toán kinh phí năm 2022; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; nội quy cơ quan năm 2023; Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân phường năm 2023; Quy chế phân công trách nhiệm đối với CBCNV năm 2023; Quy chế văn hóa công sở năm 2023; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức năm 2023; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023; Quy chế thi đua khen thưởng năm 2023.

Ông Thái Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt công đoàn năm 2022 phương hướng hoạt động năm 2023; Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở năm 2023; Quy chế khen thưởng của Công đoàn cơ sở phường năm 2023. Hội nghị đã nhận được 06 lượt phát biểu ý kiến và chủ tịch UBND phường điều hành phần xin ý kiến biểu quyết thông qua các dự thảo tại hội nghị.

Dịp này, nhằm khích lệ động viên cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn đã trao khen thưởng cho 06 cá nhân có thành xuất sắc và tổ chức phát động đăng ký thi đua thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (cuộc vận động “5 không”) và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart