Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
>
>
>
Hội nghị đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Hội nghị đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

1/ Thành phần chủ tọa Hội nghị:

– Bí thư Đảng ủy phường;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

2/ Thành phần tham dự:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

– Đại diện Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể phường.

– Đại diện 19 Cấp ủy Chi bộ và 07 Ban Điều hành khu phố.

– Tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường có yêu cầu đối thoại trực tiếp.

3/ Nội dung đối thoại:

– Giải đáp những vướng mắc của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

– Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

* Ghi chú: Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

4/ Thời gian, địa điểm:

– Văn phòng Ủy ban nhân dân phường: Tiếp nhận, phân loại, chuyển phiếu đăng ký tham gia đối thoại của tổ chức, cá nhân đến các bộ phận xử lý. Thời gian: từ ngày 14/10/2022 đến ngày 17/10/2022.

– Cán bộ, công chức tham mưu trả lời, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại và chuyển lãnh đạo phụ trách duyệt nội dung đối thoại. Thời gian: từ ngày 17/10/2022 đến ngày 19/10/2022.

– Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân phường phát hành giấy mời tổ chức, cá nhân dự Hội nghị đối thoại trực tiếp đến cá nhân tổ chức.

+ Thời gian: Dự kiến 08h00, ngày 20 tháng 10 năm 2022.

+ Địa điểm: Hội trường UBND phường (Số 290 Âu Cơ, phường 10)

5/ Tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường có yêu cầu đối thoại trực tiếp

Gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu đính kèm theo kế hoạch này đến địa chỉ:

Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, số 290 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình;

Email: ndhieu.p10.tanbinh@tphcm.gov.vn; điện thoại: 0971.754.017

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại: Từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỐI THOẠI, TẢI VỀ TẠI ĐÂY: PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỐI THOẠI

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart