Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023; QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CỐT LÕI TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ
>
>
>
HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023; QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CỐT LÕI TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ

HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023; QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CỐT LÕI TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ

Đảng ủy Phường 10 tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh” và quán triệt những nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 28/6/2023, Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh” và quán triệt những nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Bùi Thị Thùy Đăng, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; Ngô Trần Đình Khâm, Phó Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường, Quân sự phường; trưởng các tổ chức chính trị – xã hội phường; Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo viên và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự hội nghị.

Hội nghị được nghe Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh”. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: Tìm hiểu quan điểm của Bác về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; 05 quan điểm lớn xây dựng nền Văn hóa dân tộc để văn hóa là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; các nhiệm vụ, giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là tài liệu có giá trị lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được rút ra từ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua; tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và quán triệt các nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ phường; góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố là báo cáo viên tại hội nghị

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart