Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2021) và tổ chức thông tin nhanh về Đại hội XIII của Đảng, tình hình thời sự Quý I/2021.
>
>
>
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2021) và tổ chức thông tin nhanh về Đại hội XIII của Đảng, tình hình thời sự Quý I/2021.

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2021) và tổ chức thông tin nhanh về Đại hội XIII của Đảng, tình hình thời sự Quý I/2021.

Sáng ngày 29/4/2021, Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội phường; cấp ủy 18 chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên Đảng bộ phường cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Phường 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp, đi vào chiều sâu; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, nhân rộng đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ phường đã góp phần củng cố, thúc đẩy và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi tập thể, cá nhân được biểu dương ngày hôm nay chính là một gương sáng về nhận thức, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao của từng cá nhân. Đồng chí Trần Quốc Tuấn nghị cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Dịp này, Đảng ủy phường đã tuyên dương 11 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 19/5/2016 – 19/5/2021; tuyên dương 15 tập thể, 32 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 19/5/2020 – 19/5/2021; đồng thời tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian qua.
Cùng ngày, Đảng ủy phường tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình thời sự Quý I/2021 cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường; đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Đại học An ninh Nhân dân làm báo cáo viên. Qua hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường nắm được thông tin về Đại hội XIII của Đảng, về tình hình thời sự qua đó tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị.
Một số hình ảnh tại hội nghị
Tin/Ảnh: Phạm Thanh Phương

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart