Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2018-2020; ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.
>
>
>
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2018-2020; ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2018-2020; ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện công văn số 407/MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và bầu mới Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2020 – 2022. Được sự nhất trí của Đảng ủy – UBND – UB. MTTQ phường; chiều ngày 17/3/2021, Ban Thanh tra nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2018-2020 nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí: Lê Thị Thu Trà – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình; Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 10; Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch MTTQ phường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, đại diện các đoàn thể phường, đại diện cấp ủy các chi bộ, BĐH khu phố, Ban Công tác Mặt trận 7 Khu phố, toàn thể thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị được nghe ông Huỳnh Văn Kiêu, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường nhiệm kỳ 2018 – 2020. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường đã từng bước được phát huy, nâng cao về vai trò, nhiệm vụ giúp hệ thống chính quyền phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên địa bàn phường.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ quận, Đảng ủy phường và Ủy ban MTTQ phường tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Quy chế làm việc và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị – xã hội phường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; trong đó, nổi bật một số kết quả như: giám sát hoạt động của cán bộ công chức phường; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND phường; thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, giám sát việc thực hiện các khoản thu trong dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 06 công trình nâng cấp hẻm, 01 công trình xây mới trường Mầm non 10A và 02 công trình lắp đặt camera an ninh.

Tại hội nghị có 03 ý kiến phát biểu, các ý kiến thống nhất với kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hoạt động giám sát. Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2020-2022 đã ra mắt với 09 thành viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Hải làm Trưởng ban. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, đồng chí Lê Thị Thu Trà đã phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường trong thời gian tới.
Dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã tặng giấy khen biểu dương, khen thưởng cho tập thể Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020; Mặt trận Tổ quốc phường tặng quà ghi nhận những đóng góp của 02 thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 không tham gia nhiệm kỳ mới.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị.

Ông Huỳnh Văn Kiêu, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường đọc báo cáo tổng kết hoạt động Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng nhiệm kỳ 2018-2020.

Hội nghị thảo luận

 

Ông Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu ý kiến

 

Bà Lê Thị Thu Trà – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Xuân Hải – Trưởng ban Thanh tra nhân dân tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

 

Ban Thanh tra nhân dân Phường 10 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt trước hội nghị

Tặng quà cho ông Huỳnh Văn Huệ và Nguyễn Bửu là 2 thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 có những đóng góp tích cực trong hoạt động giám sát.

Ông Nguyễn Lê Hoàng Thân, Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen biểu dương Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

 

 

 

Người viết: Phạm Thanh Phương

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart