Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2020-2022; ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 và tổng kết hoạt động Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2021, 2022.
>
>
>
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2020-2022; ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 và tổng kết hoạt động Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2021, 2022.

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ năm 2020-2022; ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 và tổng kết hoạt động Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2021, 2022.

Thực hiện Hướng dẫn số 50/HD-MTTQ-BTT ngày 08/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu mới Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2022 – 2024. Được sự nhất trí của Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; sáng ngày 29/3/2023, Ban Thanh tra nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường nhiệm kỳ 2020-2022, tổng kết hoạt động Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2021, 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện trong thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2022-2024.
Tham dự hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí: Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, đại diện các đoàn thể phường, đại diện cấp ủy các chi bộ, BĐH khu phố, Ban Công tác Mặt trận 7 Khu phố, toàn thể thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường cùng tham dự hội nghị.
Hội nghị được nghe ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của phường đã từng bước được phát huy, nâng cao về vai trò, nhiệm vụ giúp hệ thống chính quyền phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên địa bàn phường.
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ quận, Đảng ủy phường và Ủy ban MTTQ phường tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Quy chế làm việc và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị – xã hội phường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; trong đó, nổi bật một số kết quả như: giám sát hoạt động của cán bộ công chức phường; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND phường; thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, giám sát việc thực hiện các khoản thu trong dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát các công trình nâng cấp hẻm trên địa bàn.
Tại hội nghị Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2022-2024 đã ra mắt với 09 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Hải làm Trưởng ban. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường trong thời gian tới.
Dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã tặng giấy khen biểu dương, khen thưởng tập thể Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Thanh tra nhân dân.
Một số hình ảnh tại hội nghị

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart