Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HỘI THI “CHỌN NGƯỜI TIÊU BIỂU ĐỨC TÀI CỦA NHÂN DÂN”
>
>
>
HỘI THI “CHỌN NGƯỜI TIÊU BIỂU ĐỨC TÀI CỦA NHÂN DÂN”

HỘI THI “CHỌN NGƯỜI TIÊU BIỂU ĐỨC TÀI CỦA NHÂN DÂN”

Trân trọng kính mời đồng bào các giới, các tầng lớp Nhân dân Thành phố tham gia hội thi trên chuyên trang http://hoithi.mttqvntphcm.vn từ ngày 29/3/2021 đến ngày 29/4/2021 để tìm hiểu về luật bầu cử, các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nguồn: Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart