Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (Gọi tắt là Đề án 06)
>
>
>
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (Gọi tắt là Đề án 06)

Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (Gọi tắt là Đề án 06)

Nhằm tổ chức cho người dân trên đìa bàn tìm hiểu về Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến 2030
Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc người dân trong việc đăng ký thủ tục hành chính liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
UBND Phường 10 triển khai hội thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI:
1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường.
2. Nội dung:
– Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
– Đề án 06.
3. Thời gian thi: Từ 08 giờ 00 ngày 05/4/2023 đến 23 giờ 00 ngày 15/4/2023.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Thi trực tuyến
Thí sinh đăng ký tham gia hội thi trực tuyến theo đường dẫn:
hoặc quét mã QR Code dưới đây:
Zalo

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart