Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930- 15/10/2022); TỔNG KẾT TUẦN LỄ CAO ĐIỂM “VÌ DÂN PHỤC VỤ” LẦN 4 VÀ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022.
>
>
>
HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930- 15/10/2022); TỔNG KẾT TUẦN LỄ CAO ĐIỂM “VÌ DÂN PHỤC VỤ” LẦN 4 VÀ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930- 15/10/2022); TỔNG KẾT TUẦN LỄ CAO ĐIỂM “VÌ DÂN PHỤC VỤ” LẦN 4 VÀ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2022), sáng ngày 14/10/2022 Đảng ủy Phường 10 đã tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống ngày công tác Dân vận của Đảng, tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 và tổng kết tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” lần 4 năm 2022. Đến tham dự hội nghị, có các đồng chí: Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Bùi Thị Thùy Đăng, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các đồng chí Trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội, Hội quần chúng phường và toàn thể đảng viên Đảng bộ phường cùng tham dự.

đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường phát biểu ôn truyền thống 92 năm công tác Dân vận của Đảng

Trong năm 2022, Phường 10 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phường đã tổ chức đăng ký một cách nghiêm túc, nội dung thi đua dân vận khéo phù hợp. Đã có 32 tập thể, 103 cá nhân đăng ký công trình “Dân vận khéo” cấp phường, 10 công trình đăng ký “Dân vận khéo” cấp quận. Phát biểu ôn truyền thống 92 năm công tác Dân vận của Đảng và kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại địa phương trong thời gian qua và chúc mừng các gương điển hình dân vận khéo, đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, Hội quần chúng phường cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và tư tưởng “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy mạnh nhân rộng các điển hình và tạo sự lan tỏa của phong trào; thực hiện tốt khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong công tác vận động Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Tại hội nghị họp mặt, các đại biểu được nghe đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo kết quả thực hiện tuần lễ “Vì dân phục vụ” lần 4 năm 2022.

đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo kết quả thực hiện tuần lễ “Vì dân phục vụ” lần 4 năm 2022

 

Dịp này, Đảng ủy phường đã tuyên dương khen thưởng 15 tập thể và 08 cá nhân là gương điển hình “Dân vận khéo” cấp phường; đồng thời giới thiệu, đề xuất Ban Dân vận Quận ủy tuyên dương 01 tập thể, 01 cá nhân là gương điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2022.
Sau hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe Trung tá Tiến sỹ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Đại học An ninh Nhân dân báo cáo thông tin thời sự định kỳ với chủ đề “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và thông tin về Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart