Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19
>
>
>
HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19

HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ủy ban nhân dân Phường 10 thông báo việc lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cách thức thực hiện

Cách 1: Truy cập vào đường dẫn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIpRVayRUMw8Lfjshte6BkRn4pOJJGMtk6fMmJnRg71ZkVFA/viewform

Cách 2: Quét mã QR Code dưới ảnh

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart