Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng
>
>
>
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 về thực hiện về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

 

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

 

Xen toàn văn Hướng dẫn tại đây: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2023/6/7/7/HD-105-BTGTW-kem-Phu-luc.pdf?fbclid=IwAR3mPaS8eTj-gP5xE8PS1kFoW7WMRuzcyDfVspASEwTQifx18NX0FfdSoNM

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart