Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Khảo sát nội dung Bộ tiêu chí xây dụng gia đình hạnh phúc trên ứng dụng Zalo
>
>
>
Khảo sát nội dung Bộ tiêu chí xây dụng gia đình hạnh phúc trên ứng dụng Zalo

Khảo sát nội dung Bộ tiêu chí xây dụng gia đình hạnh phúc trên ứng dụng Zalo

Nhằm phối hợp triển khai khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc với các tiêu chí cơ bản của “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc”, Ủy ban nhân dân phường đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, Ban điều hành 7 khu phố, 147 tổ dân phố tích cực tuyên truyền thực hiện khảo sát nội dung Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên ứng dụng zalo qua đường link https://doc.google.com/forms/d/1De4n6_AunNtNNajhCD9bbe-LHz_lno8OUmW0r2BP_d8/viewform?edit_requested=true.

Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là công cụ đo lường hạnh phúc, sự hài lòng của người dân thành phố trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững khi thành phố bước vào giai đoạn mới với những chính sách, biện pháp thiết thực và phù hợp đối với sự phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế.

Việc triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng về hạnh phúc gia đình đến Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình phường, cộng tác viên dân số – gia đình và trẻ em, Ban Điều hành 7 khu phố, Tổ trưởng 147 tổ dân phố và các hộ gia đình trên địa bàn phường. Thời gian khảo sát đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

https://doc.google.com/forms/d/1De4n6_AunNtNNajhCD9bbe-LHz_lno8OUmW0r2BP_d8/viewform?edit_requested=true

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart