Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10
>
>
>
Ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10

Ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10

Chiều ngày 20/10/2022, Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025. Tham dự buổi ký kết có các đồng chí: Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các đồng chí bí thư 19 chi bộ trực thuộc, Ban điều hành, Ban công tác mặt trận 7 khu phố.
Theo đó, công tác phối hợp giữa UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được thực hiện trên các mặt công tác của hai bên nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart