Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố
>
>
>
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố

Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố, làm rõ nguyên nhân hạn chế của Ban Công tác Mặt trận khu phố để có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chiều ngày 01/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 quận Tân Bình tham mưu, phối hợp Đảng ủy tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận”. Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các cô, chú là Trưởng, phó Ban Công tác Mặt trận, Bí thư các chi bộ thuộc 7 khu phố cùng tham dự hội nghị.
Phát biểu đề dẫn và gợi ý cho buổi đối thoại, đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết Ban Công tác Mặt trận khu phố có vai trò hết sức quan trọng, là cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc phường; hoạt động của các Ban công tác Mặt trận khu phố đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư; phát động và thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vẫn còn một bộ phận đảng viên, kể cả cán bộ Mặt trận chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Mặt trận nói chung và Ban công tác Mặt trận nói riêng; một số phong trào, cuộc vận động tổ chức ở khu dân cư còn chồng chéo, chưa thể hiện rõ vai trò của Trưởng Ban công tác Mặt trận; hiệu quả giám sát chưa cao, chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố chưa tương xứng so với nhiệm vụ…
Hội nghị ghi nhận 7 lượt phát biểu, 10 ý kiến đóng góp của cấp ủy các chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố; các ý kiến xoay quanh những thuận lợi, khó khăn, nêu ra những kinh nghiệm đút kết từ thực tiễn hoạt động trong thời gian qua.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những trao đổi thẳng thắn các vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận khu phố, những ý kiến phát biểu rất trách nhiệm của những người trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, gần dân, hiểu dân để làm cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền để kịp thời giải quyết.
Đồng chí Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội phường quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận khu phố nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường trao đổi tại hội nghị

đồng chí Nguyễn Văn Cộp, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ/Trưởng Ban điều hành Khu phố 6 phát biểu thảo luận tại hội nghị đối thoại

đồng chí Lê Đăng Bình, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 phát biểu tại hội nghị

đồng chí Đặng Thị Thủy, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 1 phát biểu tại hội nghị

đồng chí Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart