Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
PHIẾU KHẢO SÁT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI THÁNG 3/2023
>
>
>
PHIẾU KHẢO SÁT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI THÁNG 3/2023

PHIẾU KHẢO SÁT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI THÁNG 3/2023

– Thực hiện Chương trình Dân hỏi – Chính quyền Thành phố trả lời Tháng 3/2023 chủ đề “Trách nhiệm công vụ – Cải cách thủ tục hành chính”; để có cơ sở đánh giá trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó có cơ sở để đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố mong quý cử tri hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin vào Phiếu khảo sát theo đường dẫn bên dưới đây.

PHIẾU KHẢO SÁT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI THÁNG 3/2023 (google.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart