Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
>
>
>
PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 31/8/2022, Đàng ủy Phường 10 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các đồng chí đảng ủy viên, Trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội phường; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường, báo viên cấp quận quán triệt, triển khai các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“ và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó cấp ủy đảng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nghị quyết của đi vào cuộc sống gắn với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bùi Thị Mai Quyên, báo cáo viên cấp quận đang triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Các đại biểu tham dự hội nghị

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart