Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Phường 10 triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)
>
>
>
Phường 10 triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)

Phường 10 triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)

Ngày 24/5/2022, Đảng ủy Phường 10 đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, báo cáo viên; Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Thường trực UBND phường, các Đảng ủy viên; Trưởng, phó Mặt trận, các đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cùng hơn 380 đảng viên đang sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt, triển khai Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Sau hội nghị các đảng viên sẽ tiến hành thảo luận tại chi bộ và viết bài thu hoạch cá nhân. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) giúp nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, chấp hành nghiêm, góp phần đưa các chủ trương của Trung ương về xây dựng Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart