Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 bắt đầu vào ngày 22/2/2021
>
>
>
Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 bắt đầu vào ngày 22/2/2021

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 bắt đầu vào ngày 22/2/2021

Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 vừa có thông báo số: 15/TB – UBBC về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo thông báo, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng thứ bảy ngày 13/3 và chủ nhật ngày 14/3, nhận hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 (buổi sáng), từ 13 giờ 00 đến hết 17 giờ 00 (buổi chiều).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026, số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 (Phòng số 3 – Lầu 1, Sở Nội vụ TP).

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ – HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucuquochoi.vn hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://www.Sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/thoi-gian-nhan-ho-so-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-tphcm-nhiem-ky-2021-%E2%80%93-2026-ba-1491874810

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart