Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY” TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10 NĂM 2022.
>
>
>
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY” TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10 NĂM 2022.

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY” TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10 NĂM 2022.

Hưởng ứng Thánh hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” với chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn quận.

Ủy ban nhân dân Phường 10 triển khai Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn năm 2022 đến Nhân dân, các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp biết để liên hệ công tác được thuận lợi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart