Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật từ cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố
>
>
>
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật từ cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart