Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thông báo về việc tuyên truyền, vận động các hộ dân đăng ký, cập nhật số định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt trên địa bàn phường
>
>
>
Thông báo về việc tuyên truyền, vận động các hộ dân đăng ký, cập nhật số định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt trên địa bàn phường

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart