Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thông tư 39/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài
>
>
>
Thông tư 39/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Thông tư 39/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Xem và tải Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại đây: thong-tu-39-2022-tt-btc

Ngày 24/6/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn các nội dung về quản lý đồng tiền quy ước; phí cấp phép; chế độ tài chính; giảm giá; chế độ kế toán và báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 12, Điều 27, Khoản 2 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Điều 37 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, tại Điều 5 Thông tư 39 quy định, phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của doanh nghiệp là 150 triệu đồng. Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 05 triệu đồng.

Các loại phí trên là khoản thu thuộc ngân sách trung ương. Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart