Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
>
>
>
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Ngày 01/3/2023, Ủy ban nhân dân phường phối hợp Mặt trận Tổ quốc phường và Chi hội Luật gia tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Trần Đình Khâm, Phó Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Lại Văn Tịnh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường; các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị – xã hội phường; đại diện cấp ủy, ban điều hành, ban công tác Mặt trận 7 khu phố; ban điều hành 147 tổ dân phố cùng tham dự.
Tại Hội nghị, đồng chí Lại Văn Tịnh, Công chức Tư pháp, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường trình bày một số nội dung cơ bản trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất… Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham gia hội nghị đã đóng góp 10 ý kiến góp ý vào một số nội dung dự thảo của Luật Đất đai (sửa đổi).
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Trần Đình Khâm, Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các giới Nhân dân, tổ chức, cá nhân trong phường tiếp tục tham gia đóng góp thêm ý kiến bằng nhiều hình thức như văn bản, thư điện tử nhằm bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch mà UBND quận, MTTQ quận đề ra, để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng UBND phường tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của địa phương đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng và hiệu quả.
Thông qua hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Phường 10 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart