Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Đại Hội Đảng
>
>
>
Đảng bộ phường 10 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ phường 10 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình, ngày 15/5/2020, Đảng bộ Phường 10 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đến dự đại hội có đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng của quận và 95 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho 18 chi bộ trực thuộc được triệu tập về tham dự đại hội.

Trước đó, tại phiên trù bị vào chiều ngày 14/5/2020, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí; Bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng. Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành chia 3 tổ thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII và văn kiện chính trị Đại hội Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIV.

Tại phiên chính thức, trong báo cáo chính trị tại Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phường 10 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển nhanh, ổn định, chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 50,2%; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; cơ sở hạ tầng được đầu tư, đã nâng cấp 09 tuyến đường, tuyến hẻm với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 800 triệu đồng.

Công tác phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, Đảng bộ phường đã kết nạp 53/40 đảng viên mới, đạt 132,5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Đảng bộ Phường 10 đã đề ra 12 chỉ tiêu, 01 chương trình trọng điểm, 04 công trình trọng điểm liên quan đến việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra các mặt chưa làm được và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường nắm bắt định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận trong Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phường, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Đức Phương tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phường 10, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1/ Đồng chí Trần Đức Phương
2/ Đồng chí Bùi Thị Hằng
3/ Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân
4/ Đồng chí Lê Đức Nghĩa
5/ Đồng chí Phan Trung Việt
6/ Đồng chí Lê Thành Phát
7/ Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tiên
8/ Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu
9/ Đồng chí Cao Thị Hoàng Oanh
10/ Đồng chí Bùi Thanh Nga
11/ Đồng chí Nguyễn Văn Cộp

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1/ Đồng chí Trần Đức Phương, Bí thư Đảng ủy
2/ Đồng chí Bùi Thị Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy
3/ Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy

DANH SÁCH TRÚNG CỬ ỦY BAN KIỂM TRA, CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM ĐẢNG ỦY PHƯỜNG+NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1/ Đồng chí Bùi Thị Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
2/ Đồng chí Phạm Thị Thu Lê, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
3/ Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tiên, Ủy viên
4/ Đồng chí Lê Văn Hiếu, Ủy viên
5/ Đồng chí Nguyễn Văn Cộp, Ủy viên

DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1/ Đồng chí Bùi Thị Hằng
2/ Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân
3/ Đồng chí Lê Đức Nghĩa
4/ Đồng chí Phan Trung Việt
5/ Đồng chí Lê Thành Phát
6/ Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tiên
7/ Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu
8/ Đồng chí Nguyễn Văn Cộp

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart