Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Đại Hội Đảng
>
>
>
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

🇻🇳🇻🇳🇻🇳Đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 12,13,14/8/2020🌻🌻

🌼🌼Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 đã xây dựng một Video Clip tuyên truyền những thành tựu nổi bật qua các kỳ Đại hội Đảng, thực hiện phỏng vấn các giới Nhân dân trên địa bàn về tâm tư, nguyện vọng trước kỳ Đại hội. Thông qua công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của các kỳ Đại hội Đảng với những thành tựu đã đạt được và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

🌺🌺Với hoạt động tuyên truyền thiết thực này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Phường 10 đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với niềm tin Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những quyết sách tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart