Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Ra quân tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tạm dừng phục vụ tại chỗ chỉ phục vụ mang đi và bán hàng online quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
>
>
>
Ra quân tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tạm dừng phục vụ tại chỗ chỉ phục vụ mang đi và bán hàng online quyết tâm chiến thắng dịch bệnh

Ra quân tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tạm dừng phục vụ tại chỗ chỉ phục vụ mang đi và bán hàng online quyết tâm chiến thắng dịch bệnh

Ngày 15/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phối hợp các đoàn thể phuờng ra quân vận động tuyên truyền 162 hộ kinh doanh linh vực ăn uống không bán hàng trực tiếp tại chỗ mà chỉ phục vụ bán mang về và bán online.

Kết quả các hộ kinh doanh đã đồng tình, hợp tác và thực hiện đúng theo quy định.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart