Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Tuyên truyền luật trẻ em, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020
>
>
Tuyên truyền luật trẻ em, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020

Tuyên truyền luật trẻ em, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020

Xác định gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành, bồi dưỡng, giáo dục nhân cách của con người; nơi duy trì nòi giống, tạo ra nguồn nhân lực và cũng là nơi bảo tồn, phát huy văn hóa mỗi quốc gia, dân tộc. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Ngày 14/7/2020, tại trường Tiểu học Phú Thọ Hòa, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Công đoàn cơ sở phường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 theo Quyết định số 854/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhân dịp này, để hưởng ứng chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Công đoàn cơ sở Phường 10 đã tổ chức Không gian Văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách sống tích cực để yêu thương” nhằm phát triển văn hóa đọc, tạo thói quen sống tích cực trong các em học sinh.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart